Izbrana kakovost Slovenija – letak

Izbrana kakovost Slovenija – letak

Letak o označbi »izbrana kakovost Slovenija« in »izbrana kakovost Slovenija – kmečki« za mlečne proizvode informira potrošnike o prednostih tako označenih proizvodov za potrošnika.

Letak je pripravljen za obojestranski tisk na A4 in razrez na letake v velikosti A5. Uporabljajo ga lahko imetniki certifikata Izbrana kakovost Slovenija in Izbrana kakovost Slovenija – kmečki za informiranje svojih strank.

Brezplačen prenos