Aktualne teme

Novi zakon javnim zavodom lajša naročanje v Sloveniji pridelane in predelane hrane

S prvim aprilom bo začela veljati Novela zakona o javnih naročilih, ki bo javnim zavodom na razpisih za naročanje hrane še olajšala nakup kakovostne v Sloveniji pridelane ali predelane hrane. Sprememba zakona se nanaša na sklope, ki jih lahko naročnik znotraj razpisa izloči z namenom uveljavitve načela kratkih verig pri naročanju. Po novi ureditvi velja pri tem zgolj omejitev dvajsetih odstotkov vrednosti celotnega javnega naročila, opušča pa se kumulativni pogoj, da lahko vrednost vseh izločenih sklopov skupaj znaša največ 80.000 evrov brez DDV. Ni pa se spremenilo določilo, po katerem posamezni izločeni sklop v kvoti dvajsetih odstotkov vrednosti celotnega javnega naročila ne sme presegati zgoraj omenjene vsote.

Novela zakona poleg tega dopolnjuje merilo ‘ekonomsko najugodnejše ponudbe’, ki zajema najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Pri naročanju živil se sedaj lahko prednostno upoštevajo živila iz shem kakovosti – na primer sezonsko na integriran način pridelana živila in sezonsko na ekološki način pridelana živila – ter živila, ki so bila proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil. V sklopu obstoječih meril so bila na novo dodana živila, ki so bila trajnostno pridelana in predelana, in živila, ki so se v višji kakovostni razred uvrstila z vidikov večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu.