Opis projekta

Med slovenskega potrošnika vse bolj prodira zavedanje, da s poseganjem po lokalni hrani dobimo zagotovilo, da taka hrana ni prepotovala na stotine kilometrov, da z nakupom lokalne hrane pomagajo lokalnim, domačim pridelovalcem in predelavi ter da s tem ohranjamo naša delovna mesta. V veliki meri se že zavedamo, da imamo kot potrošnik vpliv, da obrnemo trend nenehnega povečevanja uvoza hrane v našo korist, in zmanjšamo drastično številko letnega uvoza hrane, ki je lani znašala 1,9 MRD €.

Na ministrstvu za kmetijstvo si želimo, da bi se količine pri nas pridelane in predelane kakovostne in varne hrane za nacionalno samooskrbo nenehno povečevale. Ker vemo, da je slovenska hrana varna in kakovostna, pa si želimo tudi povečati zaupanje slovenskega potrošnika v lokalno hrano. Cilj ministrstva je doseči 90 odstotno odzivnost kupca na lokalno pridelano hrano, medtem ko navezanost domačega potrošnika na lokalno hrano posledično stabilizira lokalno pridelavo, kar pomeni tudi povečanje pridelave in predelave hrane.

Ministrstvo je zato pripravilo projekt, s katerim želi spodbuditi prehranjevanje z lokalno pridelano in predelano hrano, hkrati pa potrošnike seznaniti s sistemom sledljivosti »od vil do vilic«. Cilj projekta je spodbuditi lokalno samooskrbo, dvigniti ozaveščenost o prednostih lokalne hrane in informirati potrošnike o tem, kje lahko pridobijo bistvene informacije o proizvodih, ki so pomembne za njihovo odločitev o nakupu.

Kakovost nam je blizu

V oktobru 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) predstavilo promocijsko kampanjo pod sloganom »Kakovost nam je blizu«. Kampanja se osredotoča na tri ključna sporočila, in sicer, da imamo v Sloveniji enega od treh najboljših sistemov kontrole varnosti hrane v Evropi, da je kmetovanje pri nas zaradi lastnosti slovenskega ekosistema bolj trajnostno ter da je hrana iz naše bližine bolj okusna in hranljiva, ker je zaužita v času dozorelosti. Prvi sklop medijske kampanje se je zaključil 23. novembra 2014, pomladni del medijskih objav pa bo potekal od 16. marca do 19. aprila 2015.Morda ste v času jesenskega dela kampanje ujeli katero od spodnjih medijskih sporočil: