Lokalni pridelovalci in predelovalci
Regija
CertifikatGalerija
Stanko Oblak Graben 4 1316 Ortnek Tel: 041/216-392

Regija: Osrednje-slovenska

Prodaja izdelkov: Dostava na dom:

Naša kmetija se nahaja v jugovzhodi regiji v Občini Ribnica na gričevnatem področju Slemen, katero spada med gorsko višinska območja, saj se kmetija nahaja na 750 m nadmorske višine. Na kmetiji je primarna proizvodnja reja krav dojilj in mladega pitanega goveda na ekološki reji. Vsporedno pa na kmetiji poteka še pridelava zelenjave (paprika in paradižnik) v zavarovanem prostoru v rastlinjaku. V preteklosti sta moja starša na kmetiji izvajala intenzivno mlečno proizvodnjo, ki pa se zaradi nemogoče pridelave močne krme za krave molznice in oteženega dostopa vse večjih tovornjakov, ki so odvažali mleko v mlekarno, taka proizvodnja ni več kazala ekonomske upravičenosti.
Pred dobrim letom sem prevzel kmetijo v svoje roke, katera obsega 8 ha obdelovalnih površin( travnikov) v lasti in 7 ha travnikov v najemu. Kmetija razpolaga še z 22 ha gozda kateri tudi predstavlja dodaten vir dohodka na kmetiji. Na kmetiji živimo skupaj z ženo in tremi otroci, ter mojim očetom. Kmetija je mešana kmetija saj za enkrat proizvodnja ne predstavlja zadostnega dohodka, da bi se lahko kdo zavaroval na kmetiji in bil polno zaposlen.

Pridelek Sezonskost Kakovost
Zelenjava Maj, Jun, Jul, Avg, Sep Kvaliteta A
Meso Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec Kvaliteta A
Slive Sep Kvaliteta A
Naziv Datum / ura Prijava