Zakaj lokalno?

Lokalna samooskrba

Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelano in predelano hrano, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu ter porabljena na lokalnih trgih – “od njive do krožnika v lokalnem okolju”. Lokalna samooskrba v Sloveniji Trenutno Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s…

Nacionalni projekt promocije lokalne hrane

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo nacionalni projekt “Bodite pozorni na lokalno kakovost”, s katerim želi potrošnika  izobraziti o koristih prehranjevanja z lokalno pridelano hrano, potrošnike seznaniti s sistemom sledljivosti »od vil do vilic« ter jim predstaviti slovenske pridelovalce in predelovalce. Za okoljsko in zdravstveno osveščene potrošnike so vprašanja o izvoru in kakovosti hrane vse bolj…